Ana sayfa Eğitim Uzaktan eğitimde öğrencinin başarıya ulaşması

Uzaktan eğitimde öğrencinin başarıya ulaşması

1286

Uzaktan eğitim sistemi içinde öğrenciler, ders programları oluşturmayı, dersin ilgili öğretmenleri tarafından teşvik edilmeli, ders içinde verimli olmayı, uzaktan eğitim sistemi içinde dersin işleniş, amaç ve kazanımlarına yönelik etkinlikler ve çözümler mevcuttur. Uzaktan eğitim sistemi içinde ilgili öğrenciler, motivasyon, ödev ve dersin işlenişi içinde büyük bir başarı elde ederler.

Uzaktan eğitimde verimlilik

Günümüz dünyasında uzaktan eğitim kavramı oldukça tanınmış ve uygulamaya konmuş durumdadır. Uzaktan eğitim, öğrencilerin ve öğretmenlerim eğitim alanlarının somut alan olan sınıftan ziyade elektronik bir ortamda buluşmaları, öğrencinin verimliliği açısında da farklı bir boyut olarak karşımıza çıkıyor. Öğrencinin alışması gereken ve çalışma stillerini ve öğrenme tekniklerinin yeni ve uygulayıcı olması için, öğretmen liderliğinde öğrencinin ders kazanımları uzaktan eğitim de dahi olsa sağlanmalıdır.

Uzaktan eğitimin amacı nedir?

Uzaktan eğitimin amacı, ilgili öğrenciler üzerinde aktif, kullanılabilir ve kendisini ifade eden kazanımları kullanmaktır. Yani, uzaktan eğitim alanında esas amaç, öğrencinin aktif ve konu üzerinde fikir üretebilen olmasını sağlamaktır. Evvela öğretmen her dersi için belirli bir amaç oluşturmalıdır. Çünkü öğrenciler alışkın oldukları ortamın dışında bir alan da eğitim görmeye çalışıyorlar. Uzaktan eğitim, derslerinin aktif tutmak amacında olmalıdır. Dersler içerisin de öğrencilere gerektiği kadar söz verilmeli ve kendisini ifade etmede yardımcı olunmalıdır. Bu eğitim alanında amaç, verilen derslerin sadece sözel anlatımla olmadığını, derslerin içerisine ek olarak belgeseller, röportajlar veya öğrencilerin ekip olarak belirlenen bir konu üzerinde araştırma yaparak sunum dosyaları hazırlamaları da kullanılabilir. Kamera ve mikrofon bu eğitim alanında baş rolde olduğu için, öğrencilerinizin kendilerini görmelerine ve kendi seslerini duymalarına alıştırmalı ve onları kendilerine güvenilir yapmalısınız. Uzaktan eğitim, farklılıkları ortadan kaldırmalıdır.

Uzaktan eğitim dersinin işlenişi nasıl olmalıdır?

Derslerin süresi, örgün eğitimde olduğu gibi uzun dakikalar boyunca süremeyecektir. Dersler minimum ölçekle yarım saat kadar sürecektir. Her zaman dersinizim bir zaman çizelgesi olmalıdır. Bu çizelgeyi öğrencilerinizle birlikte paylaşmalısınız. Çünkü bu zaman çizelgesini paylaşmak, öğrencileriniz için bir zihin disiplini anlayışı oluşturacaktır. Genellikle internetten dolayı bir bağlantı problemi olacaktır. Olası bir bağlantı zayıflaması durumunda öğrencilerin ne yapması gerektiğini anlatmalısınız. Yani öğrencilerinizle uzaktan eğitim derslerinde bir ekip olmalısınız. Öğretmenler, uzaktan eğitim boyunca öğrencileri ile ilk olarak görüntüsel bir iletişim kurmalıdır. Yani kameralar açık kalmalıdır. Bu sebepten öğrencilerinizle ilk olarak temas kurmalısınız. Sonrasında görsel aktifliğin ön planda olduğu bu derslerde, öğretmenler derslerinde belirli aralıklarla görsel içerikleri kullanmalı ve öğrencileriyle birlikte soru ve cevap saatleri yapmalıyız. Öğrencilerinizin, ders içerisinde işlediğiniz konu hakkında fikir sahibi olmasını sağlamalısınız. Bu fikirlerini, sözcüklerine dökmelerini sağlamalı ve ifade biçimlerini bulmalarına yardımcı olmasınız. Sözel ve sayısal dersler içerisinde de olsa, öğretmenler çizim alanını daha aktif kullanmalıdır. Gerek problem çözme, gerekse soruları çözmede uzaktan eğitim ekranı daha aktif kullanılmalıdır.

Uzaktan eğitimde öğrenci motivasyonu nasıl sağlanmalı?

Ders içerisin de ve ders dışında öğrencilerle sürekli olarak etkinlikler planlanmalıdır. Onları uzaktan eğitim sistemine alıştıracak yenilikçi hareketler de veya etkinlikler de görevlendirmelisiniz. Ders programları içinde öğrencilerin heveslerini arttıracak etkinlikler ve oyunlar hazırlamalıyız. Öğrencinin sürekli olarak veya belirli aralıklarla katılmasını sağlamak birincil önceliğiniz olmalı. Sürekli olarak değişen bir ekip oluşturulmalı ve bu ekipler arasında bilgi alışverişi oluşturmalısınız. Öğrencileriniz ders ortamında küçük başarılar da elde etse bu onlar için büyük bir motive kaynağı oluşturacaktır. Kitap okuma veya film izleme saatleri gibi ortak bir etkinlik saati düzenlemelisiniz. Unutulmamalıdır ki öğrencinize ne kadar çok ders içinde sorumluluk verir, onu veya ekip arkadaşlarını teşvik eder, başarılarını takdir ederseniz, öğrencinizin motivasyonunu daha çok arttırmış olursunuz. Bu sayede öğrencinizin başarısı daha çok artmış olacaktır.

Uzaktan eğitimde ödev nasıl verilmeli?

Ödevler örgün eğitim sisteminde ki gibi fazla veya el işine dönük olmamalıdır. Dijital ortama dönük ve öğrencinin kendi başına hazırlayabileceği, araştırmaya ve uygulamaya yönelik ödevler verilmelidir. Bu ödevler aynı zamanda öğrencinin öğrenmiş olduğu bilgileri pekiştirmesine de olanak sunmalıdır. Ödevler, öğrenciler için bir zorunluluk olmamalıdır. Öğrenciler ödevlerini istekli bir şekilde yapmalı ve zamanında teslim edilmelidir. Uzaktan eğitim sistemi içinde ödevler sık sık ancak az yoğunlukta olmalıdır. Yani çok fazla zaman alan ödevler değil, öğrencinin öğrenmesine odaklı ödevler verilmelidir. Ödev mantığı, öğrenci için görev anlamına gelmelidir. Ancak bu görev anlayışı, zorunluluk veya baskı altın anlamında değil, dersine ve öğrenme isteğine yönelik çalışmalara katılmasına teşvik eden ödevler olmalıdır. Uzaktan eğitim sistemi içinde ki öğrenci, dersin ilgili öğretmeni tarafından düzenli ve programlı bir şekilde ödevlendirilirse, dersin kazanımları olumlu bir şekilde gözlemlenebilecektir.