Ana sayfa Eğitim Öğrencinin gelişmesindeki uygulamalı dersler

Öğrencinin gelişmesindeki uygulamalı dersler

1443

Uygulamalı dersler öğrencilerin kendi yetenekleri öğrenmelerini ve belli bir disiplin içinde gelişmelerini sağlayan derslerdir. Öğretmenlerin etkin rol oynadığı bu derslerde öğrenciler bilişsel, duygusal ve mental kazanımları elde eder. Bu sayede öğrencinin bireysel özgüveni artarak kendisinin yapabilirliğini daha çok ön planda tutar. Uygulamalı derslerin amaçları her zaman öğrenci odaklıdır.

Uygulamalı Dersler Eğitimi

Uygulamalı dersler, özel ve devlet eğitim kurumları içerisinde büyük bir öneem ve öğrenci bakımından kazanıma sahiptir. Bir diğer yandan bakıldığı zaman, öğrencinin gelişmesin de ve kendini ifade edip ekip arkadaşlarıyla uyum içinde çalışmasına olanak sağlayan derslerdir. Uygulama dersler öğrenci odaklı olduğu için, öğrencinin gelişimi gözle görülebilir bir değere sahiptir. Çünkü bu tür dersler için de öğrenci kendi yeteneği keşfeder ve bu yeteneği sayesinde ortaya bir ürün çıkartır. Kendi yetenek ve bilişsel zekasıyla ortaya çıkarttığı bu ürün sayesinde özgüveni gelişir ve her zaman daha fazla üretmek ister. Kendisine inanmaya başladığı zaman öğrenci uygulamalı dersler sayesinde daha aktif olur ve planlı düşünmeyi öğrenir. Uygulamalı dersler eğitimi öğrencinin hem mental hem de fiziksel olarak becerilerinin ve algısının gelişmesi sağlar.

Uygulamalı dersler nedir?

Uygulamalı dersler, öğrencinin kendi bedeninin ve düşünsel zihninin bir enstrüman olarak kullanıldığı ve bu uygulamalı dersler sayesinde becerilerini ve yeteneklerini geliştirerek kendisini ifade etmesidir. Uygulamalı dersler atölye ve fiziksel koşulların uygun olduğu ortamlar da gerçekleştirilir. Çünkü uygulama geniş bir performans alanı gerektirir. Öğrenci rahat ve açık bir ortamda daha iyi düşünebilecek, kendisini daha rahat ifade edebilecektir. Bu sayede öğrenci, dersin amacını yerine getirmiş olacaktır. Okullar içinde genellik müzik ve beden eğitimi başta olmak üzere, resim, el işleri, yaratıcı drama ve robotik kodlama dersleri de uygulama dersleri arasına girmektedir. Öğrencilerin çoğu bazı uygulamalı derslere karşı, o dersi tanımadığı için ön yargıya sahip de olsa dersin içinde kendisinin önemli olduğunu ve başarabildiğini gördükten sonra derse karşı olumlu ve ılımlı yaklaşacaktır. Bu dersler içerisinde öğretmenler çok büyük rol oynamaktadır. Çünkü öğrenciyi ders içerisinde teşvik eden ve cesaretlendiren en büyük kişi uygulamalı dersin öğretmenidir. Dersin ilgili öğretmeni sürekli yeni araştırmalar yapmalı ve öğrencileri hem görsel hem de sözel anlamda dersin varsa geçmiş tarihi hakkında ve uygulanışı hakkında bilgilendirmelidir. Bu sayede öğrenci bir sanat ürününü uygularken bilgi sahibi olduğundan ne yaptığını daha iyi bilecektir.

Uygulamalı dersler nasıl olmalı?

Uygulamalı dersler öncelikle güncel ve kendisini yenileyen bir müfredata sahip olmalıdır. Bunun yanı sıra, dersin gerekli materyalleri ilgili okul birimleri tarafından karşılanmalıdır. Yani atölye malzemeleri öğrenciler gelmeden önce hazır olmalıdır. Öğrenciler ile birlikte bireysel değil, ekip içinde hareket ettirilmelidir. Öğretmen sürekli ders içinde öğrencilerini gözlemlemedirler. Çünkü uygulamalı derslerin etkinlikleri hassastır ve öğrenci ilk anda pes etmeye meyillidir. Bu sayede öğretmen gözlemlediğinde öğrenciyi teşvik eder ve bu sayede öğrenci her zaman cesaret dolu olmaya başlar ve kendine olan güveni artar. Uygulamalı derslerin amacı her zaman öğrencinin gelişimine ve kendisine olan güveninin artmasına odaklı olmalıdır. Öğretmen uygulamalı ders içerisinde öğrencilerin bir uygulama istediği zaman önce kendisi yapması ve öğrencileriyle birlikte yapmalıdır. Bu öğrencilerin seviyesine inmesine yardımcı olur ve bunun yanı sıra öğrenci kendisini yalnız hissetmez. Bu durum yaş gruplarına göre değişiklik gösterse de öğretmen uygulamalı dersin her durumda baş rolü olmalıdır. Dersler her zaman ve neşe ve mutluluk içinde geçmelidir. Uygulamalı derslerde konsantrasyon büyük önem taşımaktadır. Çünkü öğrencinin kendisi uygulama derslerinde araç olduğu için, amaca ulaşmak için odaklanma gerekmektedir. Bu odaklanma öğrenciyi ders içinde başarıya götürür. Uygulamalı dersler diğer derslerinde öğrencilerin başarılı olmasını ve çalışkanlıklarının arttırılmasına yönelik olmalıdır. Bunu içeren bir müfredata sahip olmalıdır. Uygulamalı dersin disiplinler arası araştırılması yapılmalı bu araştırmalar öğrencilerin seviyelere göre şekillendirilmeli, anlatım süzgecinden geçirilmeli ve öyle paylaşılmalıdır.

Uygulamalı dersin etkinlikleri nasıl olmalı?

Uygulamalı dersler hemen hemen her ders kendi bünyesinde bir etkinlik içerir. Yani dersin kendisi etkinlik amaçlı olduğundan öğrencilerle birlikte yapıldığından dolayı ortaya bir performans veya somut bir ürün çıkar. Bunlar performansın kendisidir. Ancak öğrenciler ile bir performans belirlenmeli ve buna yönelik çalışma takvimi oluşturulmalıdır. Bu takvim öğrencinin ekip ile birlikte sorumluluk almasını sağlayacaktır. Öğretmen liderliğinde çalışma takvimi sayesinde öğrenciler plan yapmayı ve planlı bir şekilde hareket etmeyi öğrenirler. Bu sayede verimli ve etkili çalışmayı da öğrenirler. Ancak özel günlerde dersin ayrıca etkinlikleri de olmalıdır. Bu özel günlerde, o günün anlam ve temasını içeren uygulama ürünleri çıkartmaları o günün anlamını daha da özel kılacaktır.

Yazar: Yavuzcan Kalkan