Ana sayfa Diğer Yaratıcı düşünmeyi engelleyen faktörler

Yaratıcı düşünmeyi engelleyen faktörler

12256

Bir öğrencinin başarabilmek için bildiği yöntemlerin dışına çıkamaması öğretmenler için hep bir sorun olmuştur. Öğrencinin hep aynı yöntemlerle başarılı olmaya çalışması ya da öğretmenlerin onlarca farklı yol, yöntem ve teknik olmasına rağmen anlatım, soru-cevap gibi yöntem ve tekniklerin dışına çıkamaması yaratıcı düşünme becerilerinin kısıtlanıyor olması anlamına gelmektedir. O halde yaratıcı düşünmeyi engelleyen faktörlerin ne olduğunun bilinmesi, bu gibi durumların aşılması için büyük öneme sahiptir.

Algısal Etkenler

Gözlem eksikliği ve duyu organlarının sınırlılığından dolayı varlık, olay, durum ya da nesnelere ilişkin yanlış ve eksik bilgiler elde edilir. Bu bilgileri aşamama, bu bilgilere takılıp kalma, algısal sebeplerden dolayı bilgilerin doğru halini bilememe durumu öğrenmenin zorlaşmasına yol açarak yaratıcılığı engeller.

Kültürel Etkenler

Toplumsal değerlere ters düşen, kültürel dokuya uymayan düşüncelere ve bilgilere ön yargıyla yaklaşmak yaratıcı düşünmeyi olumsuz şekilde etkiler.

Duyusal Etkenler

Problem çözme sürecinde duygu ve hisler çözümü engellemektedir. Eleştirilme, hata yapma korkusu ve kaygısı, ayrıntıya takılıp kalma davranışı, başarısızlık korkusu gibi faktörler yaratıcı düşünmeyi engelleyen duygusal etkenlerdir.

İşleve Takılma

Problemin çözüm sürecinde nesnelerin (objelerin) işlevlerine takılma, nesneyi asıl bilinen işlevinin dışında kullanamama durumu yaratıcı düşünmeyi olumsuz etkiler.

Zihinsel Kurulum (Zihinsel Kurgu)

Bireylerin belli problem durumlarını çözüme kavuşturma çabası sırasında, çözüm için bilinen yolların ve daha önce çözüme ulaşmış yöntemlerin dışına çıkamama, farklı, orijinal, yeni çözüm yolları bulamama, alışılmışın dışına çıkamama olarak ifade edilen zihinsel kurulum, yaratıcı düşünmeyi engelleyen faktörlerdendir.

Yazımızı beğendiyseniz paylaşabilir ve yorum yapabilirsiniz. Sonraki yazımızda görüşmek üzere…