Ana sayfa Eğitim Sözel derslerde öğrenci verimliliği

Sözel derslerde öğrenci verimliliği

1268

Sözel dersler eğitim dünyası içinde hemen hemen her alanda kendisini var eden bir eğitim alanıdır. Sözel dersler öğrencilerin sözel düşünce yapılarının, çalışma stillerinin ve aktarım biçimlerinin gelişmelerini gösteren önemli bir eğitim alanıdır.

Sözel dersler sanıldığının aksine kolay veya ezbere dayalı bir eğitim alanı değildir. Bunun tersine kelime dağarcığını geliştiren ve sözel anlamda belirli alanlarda uzmanlaşmamızı sağlayan bir eğitim alanı açar sözel dersler. Bu derslerde verimlilik öğrencinin araştırmasına ve öğretmeni tarafından teşvik edilmesi ile ilintilidir.

Sözel Derslerin Amacı

Sözel dersler, öğrencilerin belirli alanlar doğrultusunda, başta edebiyat olmak üzere genel bir bilgi birikimi ve kültürü sahibi olmalarını amaçlar. Bu derslerin kendi içinde soru çözümleri ve ders uygulamaları vardır. Belirli bir eğitim ve kelime düzeyine getirilmek için, okumalar, araştırmalar ve özet çalışmalar yapılır. Sözel dersler, öğrencinin her bakımdan hem düşünsel hem de sözel yani ifadesel biçimlerinin gelişmesini hedefler. Bunun içine güzel yazı ve düşündüğünü ifade etme biçimi de yer almaktadır. Ders esnasında öğrenciler belirli ekiplere ayrılarak münazara yaparlar ve bir konu üzerinde çeşitli görüşlerini ortaya koyarlar. Böylelikle dersin amacı doğrultusunda, öğrendiği bilgileri ifade etmeyi, savunmayı ve her şeyden en önemlisi karşı tarafı dinleyip anlamasına olanak sağlamasıdır. Sözel derslerde öğrenci konu ve dil bilgisi bakımından geliştirilir. Kullandığı ana dilin dil bilgisini bilmesi onu konuşurken ve yazarken daha özgür bir alana sokar. Çünkü sözel bilgiler öğrencinin hem eğitim hem de iş hayatında sürekli olarak yardımcısı olacak bir eğitim ve kültür alanı olacaktır.

Sözel Derslerin İşlenişi Nasıl Olmalıdır?

Sözel derslerin işlenişi her geçen gün içerisinde, tüm güncellikleri kendi içerisinde barındırabilen bir özelliğe sahiptir. Bu derslerin işlenişi sürekli olarak sözel bir aktarımla gerçekleşmemelidir. Çünkü sürekli anlatan ve dinleyen atmosferi oluşursa karşınızda ki öğrenciyi kaybedersiniz. Bunun olmaması için öncelikle dersinizde öğrencilere sürekli fikirlerini sormalısınız. Ders içinde sözel iletişiminizi sürekli olarak aktif ve canlı tutmalısınız. Ek olarak, sözel dersler görsel kaynaklara, belgesellere ve röportajlara çok fazla kullanabilir. Bunları konularınıza göre derslerinizin akışına göre kullandığınız zaman daha fazla verim elde edeceksiniz. Çünkü görsel kaynaklarda hem hafıza da daha kolay yer edecek hem de öğrencinin konu tekrarı yaparken daha kolay hatırlamasına vesile olacaktır. Bu durumu öğrencilerinizin de hazırlamasını sağlayabilirsiniz. Sözel derslerde ki konular bağlamında ödev verdiğiniz zaman ödevleriniz de görsel sunular kullanılmasını dersin öğretmeni olarak istediğiniz zaman öğrencilerinizin görsel kaynaklarla sunular hazırlaması o konunun daha aktif işlenmesi olanak sağlayacaktır. Sözel derslerde kaynakların nasıl kullanılması gerektiğini de öğretmeniz gerekmektedir. Bir konu hakkında birden fazla kaynak mevcuttur, hangi kaynakların işe yarayacağı, hangilerini kullanmanın sözel kültüre faydası olacağını sözel dersin öğretmenlerinin öğrencilerini sunu yollarıyla göstermeleri gerekmektedir.

Sözel Derslerde Ödev Nasıl Verilir?

Sözel derslerin müfredatları gereği, gerekli ders ve kaynak kitapların haftalık periyotlar halinde, sözel dersin ilgili öğrencisine ödevler verilmelidir. Fakat bu ödevlerin yapılabilirliğini kolaylaştırmak ve kazanımını öğrencinin daha iyi anlamasını sağlamak için belirli seviyelerde ve kolaylıklarda verilmelidir. Her ödevin gerekli olan yapım zamanına göre teslim tarihleri verilmelidir. Çünkü öğrencileriniz ödev baskısı altına girerse hem sözel dersten soğumaya başlar hem de yapamayacağını düşünerek kendine olan güvenini kaybeder. Bu sebeple öğrencilerinizin ödevlerini yaparken onları teşvik etmeli ve onları kontrol etmelisiniz. Hata yapabilirler. Hata yapmanın korkusu içinde olmamalı öğrencileriniz. Sizin desteğinizi hissetmeleri gerekmektedir. Bu sayede ödevler amaçlarına ulaşmış olacaktır. Ödevler öğrencilerin günlük haftalık ve sınav zamanı çalışmalarını destekler nitelikte olmalıdır. Çünkü ödev bir sorumluluk gerektirir. Öğrenci bu sorumluluğu sözel dersin ilgili öğretmeninin desteği ile üzerine alır.

Yazar: Yavuzcan Kalkan