Ana sayfa Diğer Özel okullarda yaratıcı drama eğitimi ve kazanımları

Özel okullarda yaratıcı drama eğitimi ve kazanımları

1575

Özel okullar içerisin de yer alan sanat faaliyetlerinin ders ve müfredat ortamında nasıl hareket etmesi gerektiği, uygun yaş gruplarına göre kazanımların nasıl belirlenmesi gerektiği, yaratıcı drama oyunlarının hangi fiziksel koşullara ihtiyaç duyduğu, okul ve öğretmen anlayışı ile yaratıcı dramanın nasıl paralel bir birliktelik içinde ilerlemesi gerektiğine yönelik çalışmalar yapılmalı ve uygulanmalıdır. Özel okullarda yaratıcı drama nasıl konumlandırılmalı ve desteklenmeli?

Yaratıcı drama eğitimi her yaş grubunun gelişmesine ve gerekli kazanımları elde etmesine yönelik çalışmaları kendi için barındırır. Ancak bu tekniklerin kullanılması için gerekli bir müfredata, eğitici lidere ve oyun oynama isteğine ihtiyaç vardır.

Yaratıcı drama eğitimi özel okullarda nasıl olmalı? Yaratıcı drama müfredat gereği daha yaygın ve işlevsel halde bulunmaktadır. Özel okul tercihine göre gerek ilkokul, gerek orta okul, gerekse lise gruplarında da faaliyet gösterebilir. Her yaş ve sınıf grubu için yaratıcı drama kazanımları belirlenmelidir. Bu kazanımlar doğrultusunda oyunlar seçilmeli ve uygulanmaya koyulmalıdır.

Yaratıcı drama eğitimi içerisinde eğitici liderin önemi çok büyüktür. Çünkü tüm merkez iletişim eğitici liderin yönlendirmelerinden ortaya çıkmaktadır. Eğitici lider tüm gözlem ve tecrübe yeteneği ile oyunu başlatan, devam ettiren ve sonlandırandır. Öğrencileri onun için oyun arkadaşı niteliğinde olmalıdır. Çünkü oyun kendi kuralları içerisinde bir bütünlük sağlar ve kazanımlarını öğretmeye başlar.

Yaratıcı drama eğitiminde oyun tercihi nasıl olmalı?

Drama lideri için oyun, öğrencileriyle kurduğu ilk sözsüz iletişimdir. Çünkü her öğrenci oyun oynamaya açıktır. Eğitici lider, drama oyunlarını seçerken ilk olarak sınıfın ortak özelliklerini belirlemeli, sınıf öğretmenleriyle ortak düşüncede buluşmalı ve belirlediği sınıf kazanımları doğrultusunda fiziksel, sözel ve uygulamalı drama oyunları tercih etmelidir.

Yaratıcı drama eğitiminde kazanımlar nelerdir?

Yaratıcı drama da üç ana kazanım başlığı vardır; Bilişsel kazanımlar, duygusal kazanımlar ve devinişsel kazanımlar olmak üzeredir. Bilişsel kazanım, ilgili öğrencinin, tema farkındalığının ortaya çıkmasını sağlamasıdır. Neden-sonuç ilişkisi kurmayı öğrenir, buna bağlı olarak yer, mekan ve kişi algısı gelişmeye başlar. Devinişsel kazanım ise, kas ve zihin güdümünün birlikte çalıştığı kazanımlardır. Beş duyu organının keşfedilmesi, ekip tansiyonunun oluşması, devinimlerini fark etmesi ve geliştirmesine yöneliktir. Duygusal kazanımlar da ise ritim duygusunu keşfeder ve bedenini gizleyecek duruşlardan kaçarak özgüvenini geliştirmeye başlar.

Yaratıcı drama eğitiminde drama liderinin başlıca özellikleri nedir?

Eğitici lider oyun esansında öğrencilerle aynı sürecin parçası olmalıdır. Sürekli kural çizgisini koruyan olmalıdır. Kişilik özellikleri önemlidir. Liderin çalışma materyali insan ve insan sevgisine dayanmalıdır. Sabır en önemli anahtarı olmalı. Oyun içerisinde anında yaratıcı olunmalı ve özgün olunmalı. Hızlı düşünme becerilerine sahip olunmalıdır. Empozeden kesinlikle uzak durulmalıdır. Yaratıcı Drama lideri her zaman örnek bir kişi olmalıdır. Genel kültür ve alan bilgisi her zaman güncel kalmalıdır. Yönlendirici bir bakış açısına sahip olunmalı ve ön yargılardan uzak durmalıyız. Her zaman ve her koşulda ders ve oyun envanteri olmalıdır yaratıcı drama liderinin.

Yaratıcı drama eğitiminde ders planı, tarih, mekan, lider, grubun kimlerden oluşacağı, etkinliğin kime hitap edeceği, süre, konu, yöntem, araç ve gereçler, kazanımların sürece nasıl dahil olacağı planlanmalıdır. Hem okul, hem ev hem de arkadaş ortamında ki kazanımlar önemlidir. Sürecin olumlu tarafları paylaşılmalıdır. Isınma, canlandırma ve değerlendirme aşamaları önemlidir.

Özel okullarda yaratıcı dramaya bakış açısı her durum ve koşulda eğitici liderin yaptığı ders içi ve ders dışı faaliyetlerine bağlı bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Çünkü özel okullarda yaratıcı drama eğitimi, eğitici liderin sahip olduğu vizyon kadar ilerleme veya duraksama gösterir.

Yaratıcı drama eğitimi online süreçte nasıl olmalı?

Yaratıcı drama oyunları aynı enerji ile kamera karşısında veya online platformda da gücünü kaybetmeden kazanımlarını öğrencilerine aktarmaya devam eder. Online süreçte en önemli rol eğitici lidere düşmektedir. Çünkü online süreçte tüm motivasyon kaynağının başı ve sonu eğitici liderde olacaktır. Öğrencilerin ev ve oda ortamlarında ulaşabilecekleri somut eşyalar ile oyunlar tercih edilmelidir. El kuklaları özel okulların atölyelerinde yapılmalı ve öğrencilerin ikamet ettikleri evlerine kargo ile gönderilmelidir. Bir diğer yandan kağıttan ve origami sanatından faydalanarak yapılan kağıt oyuncaklardan bir sahneleme gerçekleştirilebilir. Bu oyunların işlenişi kazanımlara hizmet eder nitelikte olmalıdır. Müzik, beden, resim gibi diğer disiplinlerle de ortaklaşa işler ve projeler üretip öğrencilerinizle paylaşmalısınız. Ekip işi olarak da örnek bir davranış olacaktır.

Yaratıcı drama eğitimi özel okullarda ne ifade etmeli?

Her şeyden önce uygulamalı bir ders olduğu unutulmamalıdır. Öğrenciler bunu ders olarak değil, kendilerini rahat ve özgür ifade edebilecekleri ve kurallara bağlı oyun oynayabilecekleri bir ortam olarak görmelidir. Aynı durumum özel okul yöneticileri içinde geçerlidir ve sizin müfredatınızı bu yönde desteklemelidirler.

Kaynaklar

http://yaratici-drama.blogspot.com/2009/05/egitimde-yaratici-drama.html
https://www.iienstitu.com/online-egitim/yaratici-drama-egitimi
http://www.istanbuldrama.org.tr/?page_id=24

Yazar: Yavuzcan Kalkan