Ana sayfa Ebeveyn Öğrenmenin ilk basamağında okul öncesi eğitim

Öğrenmenin ilk basamağında okul öncesi eğitim

1339

Okul öncesi eğitim, mutlaka her çocuğun belirli bir yaş aralığına geldiği zaman, bu genellikle 3 ve 6 yaş aralığındadır, temel eğitim noktalarıyla tanışmalarını sağlamak ve gelişimlerinin ilk adımlarını atmak ve yaşadıkları toplumun birer parçası olabilmek adına fikir düşüncelerini eğlenceli bir eğitimde öğrenmeye başlamaları için, okul öncesi eğitim büyük bir önem arz etmektedir.

Okul Öncesi Eğitimde Öğrenme Biçimi Nasıl Olmalı?

Sınıf kavramı bu yaş grubu için daha çok erken olacağından, öğrencilerin bulunduğu dersliklere isimler verilir. Büyülü Orman grubu veya Çiçekli Bahçeler gibi, samimi ve hayal uyandıran kelimeler tercih edilir. Okul Öncesi eğitim de öğretme yöntemleri sürekli uygulama ve görsel içerik üzerine kurulmuştur. Bu yaş grubunda ki öğrencilerin beşeri duyguları daha aktif ve düşünceleri daha merak duygusu içinde olduğundan, sayısal ve sözel temelleri uygulama yoluyla öğrenmeleri ve bu uygulama sonucunda ortaya bir ürün çıkarmaları ise onların gelişimlerini daha da olumlu etkileyecektir. Unutulmamalıdır ki bu yaş grubunda ki öğrenciler oyun çağı çocuklarıdır ve onların dilleri oyuncaklarıdır. Çocuklarla onların dilinden iletişim kurup eğitim vermelisiniz.

Okul Öncesi Eğitimde Sınıf Uyumu Nasıl Sağlanmalı?

Sınıflar çok fazla kalabalık olmamalıdır. İdeal sayı 5-6 ile sınırlandırılmalıdır. Çünkü ne kadar fazla bir say ı olursa sınıf içinde uyum o kadar zorlanacaktır. Sayı minimum düzeyde tutulursa hem öğrenciler sınıf içinde birbirleri ile uyum ve arkadaşlık yakalarlar hem de sınıfın ve dersin ilgili öğretmenleri tarafından öğrenciler ile daha fazla proje üretilmesine olanak tanır. Öğretmenler sınıf içerisinde kelimelerini öğrencilerine karşı dikkatli bir şekilde seçmeli ve disiplini asla elden bırakmamalıdır. Bu disiplin içinde ince bir çizgi vardır, öğrencileriniz sizden korkmamalılar, sizi sevdikleri ve güvendikleri için sizin disiplininize kendileri ayak uydurmalıdır. Sınıf içinde belirli bir düzen oluşturulmalı ve sınıf belirli bölmelere ayrılmalıdır. Örneğin; Su içme bölümü, küçük oyuncakların konulduğu yerler, masa ve sandalyeleri oyun alanı, proje üretim alanı, yemek sırası, dinlenme bölümü gibi alanlar oluşturmanız, öğrencilerinizi kendiliğinden bir sınıf uyumu içine sokacaktır. Siz sınıfınızın ve öğrencilerinizin lideri olduğunuz için, siz koyduğunuz kural ve disiplinlere ne denli uyum sağlarsanız, öğrencilerinizde aynısını yapacaktır.

Okul Öncesi Eğitimde Yabancı Dil’e Ne Kadar Önem Verilmeli?

Okul öncesi eğitimde yabancı dil eğitimine çok önem verilmelidir. Çünkü uygulama ve oyun yöntemiyle öğrenilen dilin bilinçaltında kalması ve bunu sürekli kullanması, bu yaş grubu çocuklar için daha kolay ve etkindir. Ana dilinin haricinde bir diğer dilleri öğrenmesi bu yaşta daha fazla mümkündür. Eğer oyun diliyle ve uygulama yoluyla öğretime gidilirse daha fazla somut sonuçlar elde edilebilir. Sınıf öğretmenlerinin de yabancı dil bilmesi ve yabancı dil dersinin dışında da, diğer uygulamalı dersler de yabancı dilde konuşulması çocuklar için hem pratiklik sağlar hem de öğrendiklerini pekiştirirler. Yabancı dil eğitimi çok yönlü ve öğrenci kazanımları etkin olan bir müfredata sahip olmalıdır. Görseller ve oyunlar fazla ağırlıkta olmalı ve sürekli yabancı dil ağırlıklı uygulama ödevleri verilmelidir. Yabancı dil kitapları sesli bir şekilde okunmalı ve sınıf içinde canlandırmalar yapılmalıdır. Çocuğun kulağı ne kadar çok öğrendiği yabancı dile alışırsa konuşması, anlaması, gerektiğinde dinlemesi daha da gelişmeye başlar.

Okul Öncesi Eğitimde Değerler Eğitimi Nasıl Olmalı?

Değerler eğitimi, aslında okul öncesi eğitimin tüm kazanımlarını içeren temel değerler eğitimidir ve kişinin birey olma yönünde ki eğilimi, bu yaşlar da oluşturmaya başlar. Değerler eğitimi, okul öncesi yaş gruplarına iki dönemi kapsayacak şekilde, kazanımları uygulanacak biçimde müfredat da yer verilmelidir. Her bir kazanım için etütler yapılması ve öğrenciler bu denli gözlemlenmelidir. Değer eğitimin kullanılan uygulama yöntemleri büyük önem  taşımaktadır. Bu değerler eğitimi, kitaplarla, oyunlarla ve kısa animasyon filmleriyle anlatılmalı ve sonrasında sınıf içinde uygulanmalıdır. Her bir değerler eğitim için sınıf öğretmeni ve okul rehber öğretmeni ile paralel bir şekilde müfredat oluşturulmalı ve oyunlar oynanmalıdır. Değerler eğitimine uygun oyuncaklar tercih edilmeli ve bu konu üzerinde çocuklarla birlikte hikayeler oluşturulmalıdır. Her oluşturulan hikayeden sonra, o hikaye üzerine ana fikir tartışmaları yapılmalı ve çocuklara ders çıkartılmalıdır. Böylelikle hem değerler eğitimi kendisini pekiştirir, hem de okul öncesi eğitimde çocuk birey olmanın temellerini yavaş yavaş atmaya başlar.

Okul Öncesi Eğitimde Uygulamalı Derslerin Önemi Nedir?

Okul Öncesi Eğitimde uygulamalı dersler, öğrencilerin en çok sevdiği derslerdir. Çünkü bu derslerde öğrenciler hiç bilmedikleri oyunları oynarlar, şarkıları söylerler ve gerektiğin de kendi emekleriyle, eğitici liderin yol göstermesiyle çıkardıkları ürünler doğrultusunda bu dersten çok fazla kazanım elde ederler. Sözel ve sınıf dersleri kadar, Okul Öncesi Eğitimde uygulamalı dersler büyük bir önem taşımaktadır. Öğrencinin en fazla gelişim gösterdiği ve öğrenmeye açık olduğu ders saatleridir. Uygulamalı derslerin müfredatlarına göre oyunckalar seçilmeli ve mekanlar oluşturulmalıdır.

Yazar: Yavuzcan Kalkan