Ana sayfa Çocuk Gelişimi Öğrenme güçlüğü nedir?

Öğrenme güçlüğü nedir?

1317

Öğrenme güçlüğü olan çocuklar, konuşma ve anlama dilinde zorluklar yaşarlar. Dinleme, düşünme, okuma ve yazmada, hecelemede zorluk gözlenir.

Matematiksel işlemlerde de zorluk olarak ortaya çıkar. Öğrenme güçlüğü tanısı konulabilmesi için temelde görsel, işitsel veya motor bir problemden, mental yetersizlikten, duygusal sorundan kaynaklanmaması veya ekonomik bir gerilik olmaması gerekir.

Öğrenme güçlüğü olan çocukların çok büyük bir oranında okuma problemi vardır. Öğrenme güçlüğü olan çocukların alıcı ve ifade edici dil becerileri zayıftır. Cümle kurmakta, sözcükleri sıralamakta gramer yapısını anlamakta zorluklar görülür.
Okuma ve yazma ilkokul birinci sınıfta öğrenildiği için öğrenme güçlüğü genelde ilkokul yıllarında fark edilir.

Öğrenme güçlüğü üçe ayrılır;
-Disleksi
-Disgrafi
-Diskalkuli

Disleksi

Disleksi, çocuğun okuma ve hecelemede sorunlar yaşamasıdır. İlk başlarda bunun görmeyle ilgili bir problem olduğu düşünülmekteydi. Fakat daha sonralarda yapılan araştırmalarda disleksinin görmeyle ilgili bir sorun olmadığı okuma ile ilgili sorun olduğu ortaya çıkmıştır.

Disleksili bireylerde harfleri karıştırma, anlamsız okuma, sözcük ekleme, sözcük atlama, hece atlama, hece ekleme gibi durumlar gözlenebilir.

Disgrafi

Disgrafi, elyazısında zorluk içeren bir öğrenme güçlüğüdür. Bu çocuklar noktalama işaretlerini doğru kullanamaz, cümledeki büyük ve küçük harfleri kavrayamaz, özel isimlerdeki büyük harfleri doğru yazamaz, harfleri okunaksız olabilmektedir.

Diskalkuli

Matematiksel işlemlerde zorluk olarak ortaya çıkar. Saatleri okumada zorluk şekilleri algılamada zorluk sayı içeren etkinliklerde zorluk yaşamak parmaklarını kullanarak saymak matematiksel işlemlerden çekinme matematik işlemlerini yanlış yapma görülür (toplama veya çıkarma işlemleri gibi).