Ana sayfa Diğer İnsanın yolculuğunda sanat eğitimi

İnsanın yolculuğunda sanat eğitimi

784

Sanat eğitimi, bir çok disiplin ile iç içe olmasından dolayı kendi bünyesince birden çok eğitim bilgisi bulundurmakta ve bunun sayesinde de bir çok kişiye hitap edebilme özelliğini barındırmaktadır. Sanat her insanın yolculuğu ve kendini keşfetmesinde önemli zamanlarda ona eşlik eder. Bazen de sanat eğitimi ailemizde, okuduğumuz okullarda ve bulunduğumuz toplum içinde farklı tür ve zamanlarda tercih edilir. Ayı zamandan kişinin, iyi bir insan olma olgusunda önemli bir yer tutmaktadır Sanat eğitimi. Kişiden kişiye kazanımları değişkenlik gösterse de sanat eğitimi, farkındalık açısından her zaman ilk sırada yerini korur.

Eğitim her alanda olduğu gibi kendi içerisine başka disiplinleri de dahil ederek öğretme bilgisini ve kitlesini her geçen gün genişletmeye odaklanır. Bu farklı disiplinlerden bir tanesi de Sanat eğitimidir.

Sanat eğitiminin faydaları nelerdir?

Sanat her zaman doğa ve içinde var olan insanla bir bütün halindedir. Günümüz eğitim modelinde sanat daha fazla yer tutmaktadır. Çünkü kişi odaklı olan sanat sayesinde, ilgili kişinin eğitim gelişimi sanat yoluyla daha keskin ve kalıcı olur. Sanat eğitimi, kişinin kendisini özgürce ifade etmesini sağlar. Bir konu hakkında uygulamalı düşünme becerilerini kazanmanın yanı sıra, zihninde nasıl düşünmesi ve bedensel anlatımla destekleyerek ifade etmesi gerektiğini de öğrenir. Sanat evrenseldir ve dili ortaktır. Kişinin yeteneklerini keşfetmesini sağlayarak hayatına yön vermesine ve sevdiği alanda ilerlemesine olanak tanır. Sanat eğitimi içerisinde bulunan kişi, hakim olduğu ana dilini doğru telaffuz etmeyi öğrenir ve sözel ifade biçimi de gelişir. Kendi özgüvenini daha da ispat eder ve başarmanın sadece başarı ve çalışmaya değil, kişinin kendisine değer verip geliştirmesiyle ilgili olduğunu sanat eğitimi yoluyla öğrenir.

Okullarda sanat eğitimi nasıl olmalı?

Sanat eğitimi okullar içinde ayrı bir önem sağlamaktadır. Çünkü sözel ve sayısal derslerin yoğunluğu içerisinde öğrenci sürekli ezber bir hayat akışı içerisine girmektedir. Ancak onu kendi alanlarının dışına çıkartıp belirli görevlerde becerilerini geliştirmesini sağlayan araç sanat eğitimidir. Sanat çok yönlü disiplinlerle uyum içerisindedir. Çünkü öğrenci gelişimi odaklıdır. Okullar da her zaman sanat disiplinlerinden en az iki tanesi ders programında yer almalıdır. Bununla ilgili alanında uzman öğretmenler seçilmelidir veya tercih edilmelidir. Okul yöneticileri ve öğrenci velileriyle birlikte, sanat öğretmenleri okul içinde proje bazlı desteklenmeli ve öğrencilerin derslerinde ki gelişimine ve kariyer yada başarı hedeflerine uygun kazanımlar verilmelidir. Her sanat dersinin kendisine ait çalışma atölyesi olmalıdır. Aksi bir durum öğrenciler için çok fazla olumlu sonuçlanmayabilir. Unutmayın ki sanat kendi ortamında fayda sağlar. İlgili öğrencilerin bireysel ve ekip olarak gelişme ve çalışma potansiyellerini arttıran çalışmalar yapılmalı, okullara alanlarında uzman kişiler davet edilerek bir söyleşi düzenlenmelidir. Bu öğrencilerin girişimcilik ve merak ruhlarını arttırmaya yönelik önemli bir kazanım olacaktır. Bu ve bunun gini kazanımlar dolu bir sanat eğitimi yapılmalıdır.

Sanat eğitiminin kazanımları nelerdir?

Temel kazanımları mevcuttur. Kişinin somut ve soyut disiplinini sağlayan kazanımlar vardır. Bu kazanımlar sanat eğitimi içerisinde ilk önce kişinin kendi zihninde kurgulaması, tanıması, anlaması ve uygulaması yoluyla geçer. Soyut olarak düşünce biçiminin gelişmesine destek ve olanak tanır. Kendi düşünce biçimlerine şekil vermeyi ve düşüncelerinin hangi ifade biçimiyle daha etkili olacağının farkına varır. Tüm bunların ışığında kişi somut kazanımları elde etmeye başlar. Bulunduğu ortam içerisinde nasıl davranması gerektiğini, nasıl iletişim kurması gerektiğini, sözsüz beden duruşlarının dahi nasıl bir anlam içerdiğini öğrenir. Ayrıca, düzgün bir ana dil kullanımı ile kazanım kendisini pekiştirir. Bu özgüvenin gelişmesine ve güçlenmesine olanak tanır.

Sanat eğitiminin toplumsal açıdan önemi nedir?

Sanat eğitimi, toplumun şekillenmesi için büyük önem taşımaktadır. Çünkü kişi odaklı bir eğitimi benimsediği için sanat, kişinin olgunlaşmasını ve toplum içinde yaralı ve gelişmiş bir birey olmasını sağlayacak bir köprü görevini görür. Toplumun her bir sınıfında sanat eğitimi kendisini var eder. Sanat eğitimi, toplumun ve toplum içinde bulunan kişilerin dünya ve ülke kültürü açısından, sanat eğilimleri açısından uluslar arası ve kişiler arası iletişimin temelini oluşturur.

Ev ortamında sanat eğitimi nasıl uygulanır?

Ev, kişinin yaşadığı en özel ve en rahat ortamıdır. Bu ortamı içinde kişi kendi sanat eğilimlerine yönelik nesneleri etrafında oluşturmaya başlar. Bu hayran olduğu müzik gruplarının ilgili posterleri olurken, kendi odasında veya ev içinde ortak bir alanda kullanılan kütüphane veya edebiyat ve mizah dergilerini biriktirmek bile ilgili kişinin ev içinde ki sanat eğitimini destekler ve kültürel ve bilgi anlamında geliştirir. Sanat adına televizyon ve radyo programlarını takip etmek hem sanat alanında uzman ve ilgili kişileri tanımak ve onların çalışmalarını takip etmek, hem de konuşma ve ifade yetisinin kuvvetlenmesini sağlamak adına sanat eğitimi için önem taşır.

Yazar: Yavuzcan Kalkan